לוגו דרונט
מכתב לראש העיר 30-4-06
בעקבות הפגישה מיום 19-3-2006 עם צוות התכנון של עיריית תל אביב פנה ועד הפעולה, פנייה דחופה לראש העיר, על מנת על מנת לעצור קידום תוכניות במרחב השכונה עד שיוקם מנגנון שיתוף שיתוף תושבים בתכנון.

עד מועד כתיבת שורות אילו טרם תקבלה תשובה מראש העיר או מי מטעמו
30/04/2006

30/04/2006

 

‏‏לכבוד                                   

מר רון חולדאי , ראש העיר

עירית תל אביב

 

א.נ.,

 

הנדון: דרישה דחופה לשיתוף תושבים בתכנון ופיתוח נווה צדק וסביבותיה

 

אנו  ועד שכונת נווה צדק ונציגות התושבים רואים בדאגה רבה קידום מספר רב של תכניות פיתוח בשכונת נווה צדק ובסביבתה המיידית.

בפגישה שנערכה בין ועד השכונה ונציגות תושבים עם אנשי מחלקת מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב, הוצגו בפנינו חלק מהתכניות המקודמות בשכונה ובסביבתה המיידית.

 

תכניות הפיתוח כפי שהוצגו בפנינו עומדות להקיף את שכונת נווה צדק בשורה של פרוייקטים הכוללים בניית מגדלים גבוהים סביב השכונה ובידוד השכונה באמצעות כבישים ראשיים עמוסי תנועה.

 

התמונה המסתמנת מתוכניות העירייה הנה הפיכתה של השכונה מפנינה יחודית ושמורה היסטורית לאי תנועה מוקף מגדלים ונתיבי תנועה סואנים וללא רצף אורבני לסביבותיה הטיבעיות ולים.

 

אנו איננו מתנגדים לפיתוח העיר בכלל ופיתוח השכונה בפרט, אך אנו עומדים על כך כי תכניות הפיתוח בשכונה ובסביבתה המיידית יערכו בשיתוף התושבים ובמתקונת כזו אשר תשמור על צביונה של השכונה תוך שימת לב לאופיה ותיפקודה.

 

להפתעתינו למרות סיכומים בכתב עומדת תכנית תפרי נווה צדק דרום להיות מופקדת לועדה המחוזית מבלי שנערך הליך מסודר של שיתוף תושבים ומבלי שהוצגו בפינינו סקרים כלכליים תחבורתים וסביבתיים שהיו אמורים להיות מוצגים בכפוף לאותם סיכומים, כי הנ"ל יערך בשיתוף ומעורבות תושבי השכונה.

 

תכניות נוספות ובהן ציר שלבים, ציר המסילה, תכניות הפיתוח של מנשיה ותכניות נקודתיות לבניית מגדלים סביב השכונה, עומדות להשפיעה השפעה מהותית ושלילית על חיי תושבי השכונה.

 

אנו דורשים :

  1. פגישה מיידית עם כב' ראש העיר ע"מ להציג את עיקרי עמדתנו
  2. הקמת מנגנון מוסכם  לשיתוף תושבים בתכנון ופיתוח השכונה וסביבותיה
  3. הקפאת הגשת תכניות לועדות השונות עד פגישה עם כב' ראש בעיר ומיסוד מנגנון שיתוף תושבים

 

כתושבי העיר אנו מאמינים שלעיריה ולתושבים עניין משותף לשיפור איכות החיים בעיר ומבקשים את מעורבותך האישית בנושא.

 

בברכה ובכבוד,

 

ועד שכונת נוה צדק ונציגות פעילי השכונה

 

העתק:

דורון ספיר – סגן ראש העיר וראש הועדה לתכנון ובניה

ארנון גלעדי – סגן ראש העיר

אדר' חזי ברקוביץ - מהנדס העיר

גב' אורלי אראל- ראש צוות צפון- מינהל ההנדסה

דניאלה רוב – מנהלת רובע לב העיר.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד