לוגו דרונט
פגישה עם צוות התכנון בעיריית תל אביב
ועד הפעולה יזם פגישת עדכון בתכניות הקיימות במרחב השכונה עם נציגי צוותי התכנון של עיריית תל אביב. בפגישה שנערכה ביום 19-03-2006 נכחו גב' אורלי הראל מנהלת צוות התכנון, גב' רבקה פרחי מצוות יפו דרום, גב' נילי פוך ממנהל הנדסה וגב' דניאלה רוב מנהלת הרובע.
סוכם כי יוקם מנגנון שתוף תושבים.
עד מועד כתיבת שורות אילו מנגנון השיתוף טרם הוקם.
21/03/2006

 

בפגישה הוצגו עיקרי התכניות המקודמות ע"י העירייה למרחב השכונה.

הוצגה תכנית תפרי נווה צדק דרום החותכת את השכונה מדרום תוך פינוי חלק מהתושבי מבתיהם  וקביעה שרירותית של גבול השכונה הדרומי בחלקו הצפוני של רחוב ברנט.

הוצגו תכנית לסלילת כביש עורקי  ציר שלבים במרחב השכונה על גבי רחוב ברנט, בניגוד לסיכומי העבר עם הוועדה המקומית.

הוצגו תכניות להקמת מגדלי מגורים נוספים דוגמאת מגדל נחושתן מסביב לשכונה במסגרת יזמות נקודתית של יזמים פרטיים.

נמסר כי תכנית תפרי נוה צדק צפון ומערב (אזור רחוב המרד - עין יעקב) נמצאת בתכנון ראשוני אצל אדריכל יובל קדמון.

תפרי נווה צדק מזרח (שלוש - יצחק אלחנן - המרד ) נמצת בתכנון ראשוני במימון עירוני .

מנשיה - העירייה מקדמת תכניות למכרז תכנון

מתחם המסילה - (בין רחוב אילת לרחוב המסילה)  יש תכניות נקודתית המקודמות על ידי יזמים פרטיים  ומנהל מקרקעי ישראל . כיום מכינההעיריה מסמך כוונות והנחיות תכנון בנושא.

לא הוצגה תכנית כוללת לפיתוח סביבות השכונה עם התיסויות לנושאי תחבורה , שטחי ציבור, איכות סביבה ואקלים,

הוצגה הנחת יסוד לגבי ציר שלבים קאופמן החוצה את השכונה. החת היסוד לגבי הצורך בכביש הוסברה כהנחיה של ראש העיר.

צוות התכנון מסר כי הוא עובד על תכנית חלופית לשלבים קאופמן אך לא הסכים לחשוף את התכנית בפני נציגי ועד הפעולה

דובר על הקמת מנגנון לשיתוף התושבים בתכנון מרחב השכונה

עד כתיבת שורות אילו טרם הוקם מנגנון כאמור

 

 

 

  סיכום פגישת ועד הפעולה עם צוות התכנון כפי שנרשם ע"י גב' דניאלה רוב מנהלת הרובע
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד