לוגו דרונט
תכנית 3501 תפרי נווה צדק דרום

תכנית תפרי נווה צדק דרום

תכנית תפרי נווה צדק דרום הינה תוכנית המטפלת בשטחים בדרום השכונה, שטחים שהיו שנים רבות בסטטוס תכנוני של "לתכנון בעתיד", התוכנית נועדה לאפשר הפשרת שטחים אילו לבניה לאחר שנים של הקפאה .

משנת 2004 ועוד טרם הקמת ועד הפעולה , תושבי השכונה מבקשים להיות מעורבים בתכנון תוכנית תפרי נווה צדק דרום עקב השפעותיה המשמעותיות על עתיד השכונה מבחינת אופי הבנייה והשימושים המתוכנים, והשפעתם על איכות חיי התושבים והקשר בין השכונה לשטחים הגובלים בה.

לאחד דיונים עם מהנדס העיר ודרישת ועד הפעולה לשיתוף ציבור בתיכנון הוסכם בין מהנדס העיר לועד הפעולה כי תכנית תפרי נווה צדק דרום תוצג בפני ועד הפעולה להתייחסות.

למרות דרישת ועד הפעולה העקרונית לתכנון כולל במרחב השכונה, סוכם כי תפרי נווה צדק דרום תידון בנפרד על מנת לאפשר לתושבי השכונה באזור המוקפא  לנצל זכויות בניה.

התוכנית הוגשה לעיון ועד הפעולה. ועד הפעולה הגיש למהנדס העיר ב 22 בפברואר 2007 מסמך עמדה מפורט  המפרט את תגובתו לתכנית.

למרות סיכומים מוקדמים הוגשה תכנית תפרי נווה צדק לועדה המחוזית ללא תיאום מוקדם עם ועד הפעולה ומבלי התיחסות עינינית לרוב הערות הועד.

באפריל 2008 הופקדה התכנית בניגוד לסיכומים מוקדמים עם ועד הפעולה וללא הליך השיתוף המוסכם.

התכנית מופקדת בימים אילו להתנגדויות בועדה המחוזית, מועד אחרון להגשת ההתנגדיות הינו 8 ליולי 2009 .

ועד הפעולה שוקד בימים אילו על הכנת מסמך התנגדות לועדה המחוזית.

 

 

 

תכנית תפרי נווה צדק דרום 3501 הופקדה להתנגדויות ביום 8 למאי 2009 .

ניתן להגיש התנגדיות עד 8 ליולי 2009 .

מבמכי התוכנית מצורפים
בניגוד לסיכומים מוקדמים עם ועד הפעולה, העבירה עיריית תל אביב את תכנית תפרי נווה צדק דרום לדיון בועדה המחוזית.
התוכנית המעודכנת ליולי 2007 מוצגת כאן לעיון התושבים, כפי שניתן לראות רוב הערות ועד הפעולה נותרו ללא מענה.
מצורף קובץ ובו עמדת ועד הפעולה ביחס לתכנית תפרי נווה צדק דרום

בפגישה שנערכה במשרדי מהנדס העיר סוכם לעניין תפרי נווה צדק כי ועד הפעולה יקבל לעיונו את תכניות תפרי נווה צדק דרום להתיחסותו. במידה ותהיינה אי הסכמות תקבע פגישה נוספת בין צוות התכנון לועד הפעולה.

עותק הסיכום מצורף
בתאם לסיכום עם מהנדס העיר מר חזי ברקוביץ וצוותו, העבירה עיריית תל אביב את תכנית תפרי נווה צדק דרום לעיון ועד הפעולה לצורך קבלת תגובה ודיון.

הוראות התוכנית מצורפות כאן לעיון תושבי השכונה.


ועד הפעולה עורך בימים אילו תגובה מסודרת להוראות התוכנית המוצעת ויפרסם התגובה באתר בהקדם

התושבים מוזמנים להתיחס להגיב ולהעלות סוגיות הנוגעות לתוכנית


דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד